Вие сте тук

Данъчният терминал

Данъчният терминал

Данъчният терминал (ДТ) е задължителна съставна част от фискалното устройство, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП. Допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във фискалното устройство.

Данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни,GPRS модем със SIM карта. Обемът на енергонезависимата памет е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране. Данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на фискалното устройство.